Cheetah

יצירת סרטון תדמית

יצירת סרטון תדמית עבור בית-ספר לשפות. הסרטון כוון להיות דיגיטאלי ומטרתו היתה למשוך קהל יעד ממוקד. תוך כדי הדגשה על מקצועיות של בית-הספר. הסרטון הופץ ברשתות חברתיות הן בפרסום והן בשליחת הודעה ישירה ללקוחות פוטנציאליים.

התוצאה הפתיעה את הלקוח. הלקוח התחיל לקבל פניות והגדיל את יעילות הפרסום ב 17%. הלקוחות היו יותר ממוקדים מטרה, וכ 45% מהם רכשו חבילת לימודים מכוונת.

אנו ממשיכים לעשות יצירת סרטון תדמית על מנת להביא יותר לקוחות ממוקדים לעסקים, תוך כדי הדגשה של מקצועיות העסק.

video, Video Promo, Web Design

Visit Site

Published: April 15, 2021

Client

Ulpan4U

יצירת סרטון תדמית עבור חברת Ulpan4U. על מנת למשוך לקוחות גם מיוטיוב וגם מרשתות חברתיות שונות.

Categories

Skills