Cheetah
July 24, 2019

Daily Archives

  • ?מה זה הוסטינג

    הוסטינג
    אחסון אתרים הינו הכרחי עבור כל אתר – זהו המיקום הפיזי של אתר האינטרנט שלך. מרכז אחסון מקוון שמכיל בתוכו את המידע, התמונות, הווידיאו ותכנים אחרים הכוללים את האתר שלך. ספקי שירותי אחסון אתרים מתחזקים את השרת בו נמצאים הנתונים המשויכים לאתר שלך. ומנהלים גם את הטכנולוגיה הגורמת לאתר שלך להתחבר לאינטרנט
    אחסון אתרים נמדד בדרך…